• Östersunds Kommun

  Adress: Östersunds kommun 831 82 Östersund

  Telefon: 063-14 30 00

  Hemsida: www.ostersund.se

  Vi är interna konsulter inom kommunen som projekterar och upphandlar entreprenörer, konsulter, teknisk kompetens etc, samt att vi ger teknisk rådgivning till beställare och politiker.

 • Östrands massafabrik

  Adress: Östrand Pulp Mill SE -861 81 TIMRÅ

  Telefon: +46 60 16 40 00

  Hemsida: www.sca.com/sv/Sundsvall/SCA-Sundsvall/Ostrands-massafabrik/

  Östrands massafabrik i Timrå kommun producerar 425.000 ton helt klorfri (TCF) blekt barrsulfatmassa. Ungefär hälften används i SCAs egen produktion av hygien- och tryckpapper. Resterande säljs till externa kunder. Östrand producerar också 95.000 ton kemisk termomekanisk massa - CTMP - för bland annat hygien- och förpackningsprodukter.

 • Örnsköldsviks Kommun

  Adress: Samhällsbyggnadsförvaltningen, 891 88 Örnsköldsvik

  Telefon: 0660-880 00

  Hemsida: www.ornskoldsvik.se/

  Samhällsbyggnadsförvaltningen är organiserad i fyra avdelningar. Uppdraget är att aktivt verka för att bygga en hållbar kommun med en god miljö för alla som bor, verkar och besöker Örnsköldsvik. En god livsmiljö kräver ett ständigt engagemang och målmedvetet arbete inom många områden. Det är viktiga utgångspunkter för oss i vår strävan att stärka det totala miljöarbetet och att förbättra livskvaliten för oss alla.

Content

Du som företagare har möjlighet att profilera ditt företag i vår sökmotor.
Vi erbjuder två paket, brons och guld där guldpaketet är vårt mest omfattande och innehåller en utökad möjlighet att presentera video på er företagssida, logotype i bannerformat samt även närvaro under menyn Utvalda leverantörer.


Följande länkar beskriver Guldpaketet och Bronspaketet


För mer information gällande våra paket samt vårt erbjudande kontakta oss på 08 501 08 710 eller skicka ett mail till annons@jntpublishing.se