Luco Engineering Management

Adress: Landshövdingegatan 38A 431 38 Mölndal

Telefon: 070-690 50 89

Hemsida: luco.sharepoint.com/Pages/default.aspx

LUCO är ett konsultföretag som arbetar främst i anläggningsbranschen. Vi hjälper er med det mesta inom bygg- och projektledning. I byggledarskafferiet lägger vi ut information och hjälpmedel för dig som arbetar i branschen. Det är helt okej att använda dessa så länge det framgår att vi är källan till informationen eller hjälpmedlen.

 

Projekt- och byggledning
Vi har en heltäckande service där vi kan komma in tidigt eller sent i projekt inom bostadshus, offentliga byggnader, industri, konstbyggnad, spår, väg/gata, VA, reningsverk m.m.


Kvalitet-/kontrollansvar
Vi kombinerar byggledning med tjänster för kontroll mot byggnadsnämnderna.
Projektgranskning och -revision
Det är väsentligt att hitta fel och brister tidigt i ett projekt och hitta rimliga lösningar. Vi kommer mer en gärna in tidigt i projekten.


Fastighetsplanering
Kontakter med myndigheter kan både vara krångligt och tidsödande. Låt oss företräda er.


Byggarbetsmiljösamordning
Arbetsmiljölagstiftningen ställer efter genomförandet av EG:s direktiv högre krav på byggherrens kontroll av arbetsmiljöfrågor inom byggsektorn. Vi kan stötta er med denna kompetens. Magnus Brile håller utbildningar i BAS för Teknologisk Institut.

Content

Du som företagare har möjlighet att profilera ditt företag i vår sökmotor.
Vi erbjuder två paket, brons och guld där guldpaketet är vårt mest omfattande och innehåller en utökad möjlighet att presentera video på er företagssida, logotype i bannerformat samt även närvaro under menyn Utvalda leverantörer.


Följande länkar beskriver Guldpaketet och Bronspaketet


För mer information gällande våra paket samt vårt erbjudande kontakta oss på 08 501 08 710 eller skicka ett mail till annons@jntpublishing.se