Götaverken Miljö AB

Adress: Box 8876, 402 72 Göteborg

Telefon: 031-50 19 60

Hemsida: www.gmab.se

Götaverken Miljö utvecklar, konstruerar och levererar produkter och anläggningar för rening av miljöfarliga utsläpp till luft och vatten.

 

Vi levererar också anläggningar för energiåtervinning och generering av fjärrkyla/lokal kyla. Våra kärnverksamheter, som beskrivs nedan, är helt och hållet cleantech-inriktade och fokuserar på våta rökgasreningssystem i kombination med rökgas-kondensering och absorptionsvärmepumpar.

När vi nu är en del av B&W Vølund, en av världens ledande leverantörer av utrustning för avfallsbehandling, öppnas nya affärsmöjligheter för oss samtidigt som det ger våra gemensamma kunder en ökad samordning vid kompletta leveranser. Vi samarbetar just nu med B&W Vølund i tyre svenska anläggningsprojekt till Öresundskraft/Filbornaverket i Helsingborg, Landskrona Stad och Lidköping Energi samt i leveransen till Ekokem i Finland. Dessa pågående projektgenomföranden ger oss möjlighet att optimera framtida helhets-lösningar ännu bättre. Ett led i vårt gemensamma utvecklingsarbete är NextBAT®, som vi presenterade för marknaden i höstas. Med NextBAT® erbjuder vi en framtidssäker helhets-lösning för waste-to-energy-anläggningar med bästa tillgängliga teknologi "from crane to stack". Konceptet uppfyller de nya och striktare normerna när det gäller effektivitet och lägre utsläppsnivåer, som förväntas inom EU.

Dåvaverket, Umeå Energi AB. Complete flue gas cleaning system with energy recovery through condensation with heat pump.

Torr Adiox-absorbator hos Tekniska Verken i Linköping, levererad 2006.

Kanalinlopp i skrubber fylld med ADIOX-fyllkroppar

Content

Du som företagare har möjlighet att profilera ditt företag i vår sökmotor.
Vi erbjuder två paket, brons och guld där guldpaketet är vårt mest omfattande och innehåller en utökad möjlighet att presentera video på er företagssida, logotype i bannerformat samt även närvaro under menyn Utvalda leverantörer.


Följande länkar beskriver Guldpaketet och Bronspaketet


För mer information gällande våra paket samt vårt erbjudande kontakta oss på 08 501 08 710 eller skicka ett mail till annons@jntpublishing.se