• Wecon Byggkonsult AB

  Adress: Strömsgatan 11, 593 30 Västervik

  Telefon: 0490-167 00

  Hemsida:

  Ingenjörer - Byggnadsteknik, Samhällsplanering, Konsulter, Byggentreprenader-Infrastruktur, Teknikkonsulter

 • WB Svets & Stålmontage AB

  Adress: Skäret 103, 975 92 Luleå

  Telefon: 0920-300 90

  Hemsida:

  Bolaget ska utföra svets- och stålarbeten samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

 • Wigot Konsult AB

  Adress: Annedalsvägen 9, 227 64 Lund

  Telefon: 046-38 51 30

  Hemsida: www.wigot.se

  Wigot Konsult AB har två huvudinriktningar - våra två ben - och erbjuder såväl arkitekttjänster som byggadministrationstjänster. Vi är på så vis ofta involverade från idé till färdigt objekt. Vi har en blandad kundkrets och inriktar oss på såväl nybyggnation som ombyggnad och renovering.

 • Wimmerby Fönstersnickeri AB

  Adress: Wimmerby Fönstersnickerier AB Box 82, Södra Industrigatan 2, 598 22 Vimmerby

  Telefon: Telefon 0492-136 10

  Hemsida: www.wimmerby.se/

  Allt utom standard är standard för oss. Välkommen till Wimmerby Fönstersnickerier. Vi tillverkar fönster och fönsterdörrar. Men inte vilka som helst, utan precis de som du vill ha - just de som är optimala för ditt objekt. Det kan vara fönster till ett sekelskifteshus lika gärna som fönster till ett modernt, nybyggt hus. Vårt arbetssätt - som bygger på flexibilitet och effektivitet - gör dessutom att specialanpassade fönster inte behöver kosta mer än vanligt.

 • Wäst-Bygg AB

  Adress: Box 912, 501 10 Borås

  Telefon: 033 - 23 30 00

  Hemsida: www.wastbygg.se

  Wästbygg startade sin verksamhet 1981 och finns sedan flera år tillbaka med på listan över de tio största byggföretagen i Sverige. Logistikanläggningar, kommersiella fastigheter och flerbostadshus är de tre affärsområden som företaget huvudsakligen är verksamt inom, varav det förstnämnda sker i det helägda dotterbolaget, Logistic Contractor.

 • Wallnäs AB

  Adress: Vallnäs 598 98 Mariannelund

  Telefon: 0496-508 00

  Hemsida: www.wallnas.se

  Företagsfakta Wallnäs AB är ett familjeföretag och ägs än idag av ättlingarna till grundaren Axel Fagerholm. Förutom själva sågverksindustrin består bolaget av ett markinnehav på 7500 ha produktiv skogsmark. Ca. 4000 ha ligger samlat i anslutning till sågverket och resterande arealer ligger fördelat på sju fastigheter inom 4 mil. Trädslagsfördelningen på den egna skogen utgörs av ca. 60% tall, 30% gran och 10% löv. Timret från den egna skogen används som buffert och utjämnande funktion för timmerleveranserna till sågverket och kompletteras med inköp av specialsortiment som grov gran. Jordbruksmarken är utarrenderad.

 • Weckman AB

  Adress: Hagalundsgatan 30 169 64 Solna

  Telefon: 08-822375

  Hemsida: www.weckman.se/

  Weckman AB är ett företag som arbetar inom olika energiområden. Vi fokuserar på förnybar energi, småskalig energi och miljövänliga lösningar. bioenergi Vi erbjuder kundanpassade produkter och applikationer inom bioenergi kraftvärme elgenerering gasteknologi Vi har lång erfarenhet och stort kunnande av energiprojekt, maskinutrustning och gasteknologi. Vi fungerar som förmedlande länk mellan utländska leverantörer och kunder i Sverige och Norge. VÄLKOMMEN! Vi har högsta kreditvärdiget! aaa

 • WSJ Expert Services Oy

  Adress: Lassfolksvägen 25, 68550 Öja

  Telefon: + 358 (0) 4575801550

  Hemsida: www.wsj.n.nu/

  JUST NU SÖKES SANERINGSENTREPENÖRER I HELA SVERIGE. För mer information gå till vår hemsida.

 • Westenergy

  Adress: Box 2155, 531 02 Lidköping

  Telefon: 0510-172 10

  Hemsida: www.westenergy.fi/?l=sv

  Westenergy Oy Ab bygger och driver ett avfallskraftverk som utnyttjar källsorterat och brännbart avfall som bränsle. Anläggningen ligger i Korsholm nära Vasa och kommer att stå klar 2012. Westenergys anläggning utgör ett komplement till den befintliga avfallshanteringen. Anläggningen tillvaratar energin i det avfall som inte lämpar sig för återvinning på ett effektivt, säkert och miljövänligt sätt. Samarbetspartnern Vasa Elektriska Ab använder den ånga som anläggningen producerar för att producera el och fjärrvärme. När Westenergys anläggning står klar kommer den att producera över en tredjedel av det totala fjärrvärmebehovet i Vasa.

 • wpd Scandinavia AB

  Adress: Ferkens Gränd 3, 111 30 Stockholm

  Telefon: 08-501 091 50

  Hemsida: www.wpd-sweden.com

  wpd i Sverige har sitt säte i Stockholm. Verksamheten är delad i två affärsområden: wpd Scandinavia AB projekterar vindkraft på land och har Maria Röske som VD. Vindkraft till havs projekteras av wpd Offshore Stockholm AB och har Göran Dalén som VD. Båda bolagen är helägda dotterbolag inom wpd koncernen – en av Europas ledande vindkraftsprojektörer med lång erfarenhet inom projektering, finansiering, realisering och drift av projekt inom förnybar energi. wpd startade sin verksamhet i Sverige 2001 och har idag 15 medarbetare. wpd arbetar för närvarande med projektering och utveckling av ett flertal land‐ och havsbaserade vindkraftsprojekt i Skandinavien, bland annat två av Sveriges största vindkraftsparker, Finngrunden och Storgrundet med en sammanlagd effekt av 1 765 MW. Mer information om våra land‐ och havsbaserade vindkraftprojekt i Sverige hittar du under

 • WSP Sverige AB - Norrköping

  Adress: Box 13052, 60013 Norrköping

  Telefon: 011-23 53 00

  Hemsida: www.wspgroup.com/sv/

  WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur samt Miljö & Energi. Vi finns i 35 länder. I Sverige har vi omkring 2400 medarbetare. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag.

 • WSP Sverige AB - Linköping

  Adress: Box 71, 581 02 Linköping

  Telefon: 08-688 60 00

  Hemsida: www.wspgroup.com/sv

  WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur samt Miljö & Energi. Vi finns i 35 länder. I Sverige har vi omkring 2400 medarbetare. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag.

 • WAGO Sweden

  Adress: Box 639, 175 27 Järfälla

  Telefon: 08-584 106 80

  Hemsida: www.wago.com

  It began with an idea. Our basic thought was to find an alternative to the normal screw-type connection in the connecting technology field. From this idea we developed spring clamp terminal blocks. WAGO underpinned its conviction that this was the method of the future with the founding of the company in 1951 and has not wavered from this course since then. This technology has long since become the worldwide standard and modern electrical connecting systems and automation without WAGO products is unimaginable.

 • WSP Sverige AB - Luleå

  Adress: Skeppsbrogatan 39, 972 31 Luleå

  Telefon: 08920 23 83 00

  Hemsida: www.wspgroup.com/sv/

  WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur samt Miljö & Energi. Vi finns i 35 länder. I Sverige har vi omkring 2400 medarbetare. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag.

 • WSP Byggprojektering

  Adress: Arenavägen 7, 121 88 Stockholm-Globen

  Telefon: 08-688 6000

  Hemsida: www.wspgroup.com

  WSP erbjuder tjänster inom byggprojektering, byggkontroll, byggnadsteknik, skadebesiktning och andra tekniska utredningar. WSP Byggprojektering har ca 300 medarbetare i hela landet. Samtliga kontor har tillgång till specialistfunktioner och avancerade rit- och beräkningsprogram. I ambitionen att optimera kundens projekt i ett tidigt skede samarbetar WSP med aktörer inom IT och logistik. Våra medarbetare utbildas i nya projekteringsmetoder som objektsrelaterad 3D-projektering där vi idag tillhör de ledande i landet. 3D-modellen bygger på IT-tillämpningar i nätverk mot en gemensam databas och fungerar som en plattform för alla parter i ett projekt. WSPs största och viktigaste resurs är vår kunniga personal. Med kompetenta medarbetare och en stark organisation i ryggen kan vi alltid sätta ihop den arbetsgrupp som är bäst lämpad för respektive projekt. Det gäller såväl stora omfattande projekt som mindre och snabbare uppdrag. Byggprojekterings största kunder är t.ex. Boliden, Luftfartsverket, Skanska, SSAB och Stora Enso.

 • WSP

  Adress: Arenavägen 7, 121 88 Stockholm

  Telefon: 08-688 6000

  Hemsida: www.wspgroup.com

  WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Vi finns i 35 länder. I Sverige har vi omkring 2400 medarbetare. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Vi är United by our difference.

 • Wicona

  Adress: Grusåsvägen 10, 352 45 Växjö

  Telefon: 0470-78 74 00

  Hemsida: www.wicona.se

  Varumärket WICONA har under de senaste årtiondena utvecklats till en synonym för ett byggsystem som uppfyller de allra högsta standarderna.

Content

Du som företagare har möjlighet att profilera ditt företag i vår sökmotor.
Vi erbjuder två paket, brons och guld där guldpaketet är vårt mest omfattande och innehåller en utökad möjlighet att presentera video på er företagssida, logotype i bannerformat samt även närvaro under menyn Utvalda leverantörer.


Följande länkar beskriver Guldpaketet och Bronspaketet


För mer information gällande våra paket samt vårt erbjudande kontakta oss på 08 501 08 710 eller skicka ett mail till annons@jntpublishing.se