Cowi

Adress: Box 12076, 402 41 Göteborg

Telefon: 010-850 10 00

Hemsida: www.cowi.se

COWI AB är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag och finns med över 900 anställda representerade på 14 kontor i Sverige. Vi tillhandahåller kvalificerade ingenjörstjänster till privata och offentliga aktörer inom industri och infrastruktur samt byggnad och fastighet både inom och utom landets gränser. COWI hanterar såväl stora som mindre projekt och driver förstudier, genomför detaljprojektering och hanterar totalåtaganden. Projektteam skräddarsys med de kompetenser från såväl COWI som från övriga bolag inom koncernen som krävs för ett framgångsrikt projekt. Gemensamt är drivkraften att alltid, oavsett projektets storlek eller geografiska placering, fungera som kundens naturliga samarbetspartner. COWI AB ingår tillsammans med dotterbolagen AEC AB och COWI Management AB i danska COWI-koncernen. COWI AB är certifierad inom kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (OHSAS 18001).

Content

Du som företagare har möjlighet att profilera ditt företag i vår sökmotor.
Vi erbjuder två paket, brons och guld där guldpaketet är vårt mest omfattande och innehåller en utökad möjlighet att presentera video på er företagssida, logotype i bannerformat samt även närvaro under menyn Utvalda leverantörer.


Följande länkar beskriver Guldpaketet och Bronspaketet


För mer information gällande våra paket samt vårt erbjudande kontakta oss på 08 501 08 710 eller skicka ett mail till annons@jntpublishing.se