Linjemontage i Grästorp AB

Adress: Linjemontage i Grästorp AB Box 134, 467 22 Grästorp

Telefon: 0514 - 587 30

Hemsida: www.linjemontage.se

Vi är specialiserade på kraftförsörjningsanläggningar inom spänningsområdet 0,4-170 kV. Vi marknadsför och säljer kundanpassade kraftförsörjningslösningar och tjänster som ger konkurrenskraft, komfort och trygghet för våra kunder inom nätbolag, industri och offentlig förvaltning. Vi på Linjemontage planerar vårt ofta komplexa arbete med största omsorg. Det är en garanti för att vi ska kunna kvalitetssäkra alla steg i utförandet. Vi utvecklar kvaliteten genom ständiga förbättringar och arbetar systematiskt på att tillgodose våra kunders önskemål och behov. Vårt kvalitetsarbete är särskilt inriktat mot rätt kvalitet och leveranser i rätt tid. Linjemontage i Grästorp AB är certifierade enligt ISO 9001:2008.

 
 

Vår vision är att

    Alla kunder ska vara nöjda
    Vårt varumärke ska vara branschens starkaste
    Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare
    Vi ska vara det mest lönsamma kraftförsörjningsföretaget

Vår affärsidé

Vi är specialiserade på kraftförsörjningsanläggningar inom spänningsområdet 0,4-170 kV. Vi marknadsför och säljer kundanpassade kraftförsörjningslösningar och tjänster som ger konkurrenskraft, komfort och trygghet för våra kunder inom nätbolag, industri och offentlig förvaltning.
Kvalitet, miljö och samhälle

Vi på Linjemontage planerar vårt ofta komplexa arbete med största omsorg. Det är en garanti för att vi ska kunna kvalitetssäkra alla steg i utförandet.

Vi utvecklar kvaliteten genom ständiga förbättringar och arbetar systematiskt på att tillgodose våra kunders önskemål och behov. Vårt kvalitetsarbete är särskilt inriktat mot rätt kvalitet och leveranser i rätt tid. Linjemontage i Grästorp AB är certifierade enligt ISO 9001:2008.
Helhetssyn på miljö