Midroc Project Management AB

Adress: Box 3002, 169 03 Solna

Telefon: 010-470 71 00

Hemsida: www.midrocpm.se

Midroc Project Management är ett konsult- och entreprenadföretag som utvecklar och utför projekt för industrin och byggsektorn, både i Sverige och utomlands. Våra affärer/uppdrag handlar om människor. Kvalitet handlar om människors beteende och en gemensam begreppsvärld. Med kundgemensamma mål och ömsesidigt förtroende är vi kundens projektpartner.

Your Project Our Mission

 

Resultat
Vår grundläggande idé är att leverera över förväntan i varje situation.

Förtroende
Alla våra interaktioner och relationer är baserade på öppenhet, respekt och ärlighet. Vi vill vara kundens långsiktiga samarbetspartner.

Anpassningsförmåga
Vi är anpassade efter våra kunder och deras framgångsväg och vi vill alltid ge det lilla extra.

Engagemang
Vi erbjuder vår kompetens, våra vektyg och medarbetarnas engagemang. Vi tar fram det bästa hos varandra och skapar en socialt stimulerande arbetsmiljö tillsammans. Vi har energi, beslutsamhet och en passion för att hjälpa våra kunder.

Affärsmodell

 

Samtliga affärsområden inom Midroc Project Management har en gemensam affärsmodell som syftar till att ge kunden specialistkunskap, erfarenhet och resurser för att kunna genomföra stora, komplexa projekt.

 • Våra tjänster kan innefatta samtliga faser i ett projekt: analys/planering, design och konstruktion samt upphandling, genomförande och överlämnande.
 • Vi kan arbeta direkt med kunden eller med en systemleverantör för att nå slutkundens mål.
 • Vi utgår alltid från kundens behov och anpassar våra tjänster till det enskilda projektet.
 • Målmedvetet arbete med kvalitet, miljö och säkerhet.

   

  Midroc Project Management arbetar enligt ett processorienterat ledningssystem , MMS, där kvalitets-, miljö och säkerhetsledning är integrerade delar. Ledningssystemet är certifierat enligt ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004 och motsvarar även kraven i OHSAS 18001/AFS 2001:1. Säkra projekt, som bidrar till kundernas lönsamhet och en hållbar samhällsutveckling, säkerställs genom riskanalyser, noggrann planering och uppföljning.

   

  En stor andel av våra projektledare har dokumenterad kompetens för rollen som byggarbetsmiljösamordnare BAS P och U i byggnads- eller anläggningsarbete.

Content

Du som företagare har möjlighet att profilera ditt företag i vår sökmotor.
Vi erbjuder två paket, brons och guld där guldpaketet är vårt mest omfattande och innehåller en utökad möjlighet att presentera video på er företagssida, logotype i bannerformat samt även närvaro under menyn Utvalda leverantörer.


Följande länkar beskriver Guldpaketet och Bronspaketet


För mer information gällande våra paket samt vårt erbjudande kontakta oss på 08 501 08 710 eller skicka ett mail till annons@jntpublishing.se