Aretics AB

Adress: Box 445 • 581 04 Linköping Besöksadress: Storgatan 6

Telefon: 013 - 377 900

Hemsida: www.aretics.se/wp/

Aretics är Sveriges ledande leverantör av system för driftsäkerhet. Över 400 kunder och 15 - 20 000 användare arbetar dagligen med Tekla, Aretics T7TM och sedan april 2013 med den nya generationens driftsäkerhetssystem MaintMasterTM. Verktyg som gjort sig kända för att vara är en svårslagen kombination av dynamik, kraftfullhet och användarvänlighet. Men vår unika fördel är all den kunskap som vi fått i arbetet tillsammans med alla våra kunder och som levereras med våra system. Kunskap som hjälper dig att uppnå lönsam driftsäkerhet.

Lönsamhet, produktivitet och hållbarhet

Aretics fokuserar på lönsamhet, produktivitet och hållbarhet. Tre termer som ligger som grund för all verksamhet vi utför hos våra kunder. Tillsammans identifierar, utvecklar och effektiviserar vi beständiga värdeskapande processer, eliminerar förluster och ökar deras lönsamhet. Det sker genom utbildning, coachning och genom ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Vi har tagit fram en effektiv modell för att skapa lönsam driftsäkerhet hos våra kunder som vi kallar Road2ExcellenceTM. Aretics hjälper dig att identifiera var ni är och hur ni snabbast tar er till nästa steg. Sedan reser vi tillsammans efter en för dig lagd väg som leder till ditt mål – lönsam driftsäkerhet.

Road2ExcellenceTM fokuserar på analys av nuläget och att etablera verktyg, strukturer och arbetssätt som möjliggör effektivisering och utveckling. För att vara tydliga och för att våra kunder skall vara trygga arbetar vi under resans gång med paketerade leveranser av tjänster och verktyg - Aretics SilverplateTM. Vi levererar enligt fast tid, fast pris och utan risk för kunden.

 

MaintMasterTM

MaintMasterTM vänder sig till företag som vill öka sin driftsäkerhet. Jämnare tillgänglighet och färre oplanerade stopp är några av vinsterna våra kunder får tillgång till genom vårt verktyg. I MaintMasterTM har du hela din anläggning. Maskiner, utrustning, byggnader, och avdelningar. Du kan enkelt hålla koll på allt som händer med dina tillgångar; mäta, skapa beslutsunderlag eller söka i en allt större kunskapsbas. MaintMasterTM är ett nästa generations driftsäkerhetssystem som är ett nav i informationshanteringen och centrum för all ärendehantering. MaintMasterTM är en tjänsteapplikation vilket innebär stora besparingar för kunderna när det gäller att komma igång och att underhålla systemet. Aretics tar hand om driften.

 

 

Huvudkontor

Box 455

Storgatan 6, 581 05 Linköping

Telefon 013-377 900

Fax 013-377 901

www@aretics.se

ESKILSTUNA Telefon: 016 – 516 700

GÖTEBORG Telefon: 031 – 712 66 20

ÅHUS Telefon: 013-377 913

Content

Du som företagare har möjlighet att profilera ditt företag i vår sökmotor.
Vi erbjuder två paket, brons och guld där guldpaketet är vårt mest omfattande och innehåller en utökad möjlighet att presentera video på er företagssida, logotype i bannerformat samt även närvaro under menyn Utvalda leverantörer.


Följande länkar beskriver Guldpaketet och Bronspaketet


För mer information gällande våra paket samt vårt erbjudande kontakta oss på 08 501 08 710 eller skicka ett mail till annons@jntpublishing.se