• Tranås Energi AB

  Adress: Box 386, 573 24 Tranås

  Telefon: 0140-681 25

  Hemsida: www.tranasenergi.se/

  Den oktober 1911 började vår resa som energibolag. Det var då vi med hjälp av vattnet i Tranås kvarn började producera el. Över 100 år senare håller vi fortfarande på med vattenkraft, och mycket mer. Jämför man nutid med 100 år tillbaka i tiden ser man stora skillnader. Tänk dig själv. 100 år tillbaka i tiden fanns ju inte allt som finns idag och man levde inte alls som man gör idag. Det har skett en hel del förändringar i utvecklingen på många områden sedan 1911 och likaså för Tranås Energi. Idag sköter vi elleveranserna till drygt 10 100 elnätskunder, vi har drygt 11 000 elhandelskunder, knappt 1 100 fjärrvärmekunder och omkring 1 300 fiberkunder. Tjänsterna och produkterna vi levererar vill vi hålla så gröna som möjligt, d.v.s. endast arbeta med förnybara källor. Den el vi säljer är till 100 % grön och fjärrvärmen är till 98 % grön.

 • Terrawing AB

  Adress: Tunaholm 611 34 Nyköping

  Telefon: 070-626 78 70

  Hemsida: www.terrawing.se

  Vingfundament TerraWing AB utvecklar och producerar vingfundament och erbjuder en egen, patenterad justeringsanordning som ger ett både snabbt och mycket kostnadseffektivt grundläggningssystem. Vi har hög kompetens och stor erfarenhet av såväl vingfundament som anläggningsverksamhet och bullerskärmar. Genom avancerade beräkningsprogram* som vi själva tagit fram utför vi egna, kontrollerbara beräkningar. Våra beräkningsprogram uppfyller Trafikverkets krav för grundläggning av bullerskärmar längs väg och järnväg. Vi levererar även andra stålprodukter och jobbar innovativt med kontinuerlig utveckling av våra produkter och vårt system. Företaget startade 2003 och har sedan dess levererat TerraWing-system till en mängd kunder och projekt i Sverige, Norge och flera andra länder. Vi satsar på att göra TerraWing till ett starkt exportföretag inom framför allt EU.

 • TM Konsult Teknik & Arkitektur

  Adress: Huvudkontor Storgatan 103, 92 132 LYCKSELE

  Telefon: 0950-238 00

  Hemsida: tm.nu/

  TM Konsult Teknik & Arkitektur är ett av Norrlands största byggkonsultföretag. Vi har funnits sen 1966 och har idag 75 medarbetare med verksamhet i Lycksele, Umeå, Örnsköldsvik, Sollefteå och Härnösand.

 • Tengbomgruppen

  Adress: Drottninggatan 20-22, 25221 Helsingborg

  Telefon: 042-287800

  Hemsida: www.tengbom.se

  Tengbom består av 500 medarbetare. Vi finns representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Uppsala, Helsingborg, Jönköping, Linköping, Kalmar, Karlstad, Halmstad och Borås. Våra medarbetare är specialiserade inom arkitektur, stadsbyggnad, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur, projektledning samt affärsutveckling och affärsstöd.

 • Tekla Software AB

  Adress: Sigurdsgatan 21, 72130 Västerås

  Telefon: 021-109600

  Hemsida: www.tekla.com/se

  Tekla utvecklar programvarulösningar, produkter och tjänster för kundernas kärnverksamhet inom byggnad och konstruktion, infrastrukturhantering och energidistribution. Teklas modellbaserade programvaruprodukter används i nära 100 länder. Vi arbetar nära våra kunder inom våra två affärsområden, Bygg & Konstruktion och Infrastruktur & Energi, och vet att de tillhör toppskiktet i sina branscher. De motiveras inte bara av pengar och status, utan av en strävan efter bättre processer och en bättre miljö. Vår ambition är att kunna erbjuda dem modellbaserade programverktyg för att åstadkomma stora saker och hitta nya vägar för att forma en framtid som vi alla kan leva, arbeta och trivas i. Vi tror att världen inte har sett allt än. Saker kan bli bättre.Teklas uppdrag är att vara drivande i utvecklingen av digitala byggnadsinformationsmodeller (BIM) med sin programvara, tillhandahålla en växande konkurrensfördel för kunder i konstruktion-, infrastruktur- och energibranschen.

 • Titania Bygg & VVS AB

  Adress: Ernst Ahlgrens Väg 1-3, 112 55 Stockholm

  Telefon: 08-668 44 44

  Hemsida: www.titania.se

  Vi började faktiskt med fyra tomma händer Det är en klyscha, men i vårt fall är det faktiskt sant. Det började med vi var två man som 2002 ville starta ett eget företag för att renovera badrum. Det visade sig att vi var väldigt bra på det. Efterfrågan blev större och det dröjde inte länge innan vi blev fler. Idag är vi ca 120 st anställda och vi omsätter över 200 miljoner. Självklart har våra medarbetare de certifieringar som krävs för de arbeten vi utför. Vi lämnar utförliga garantier på de arbeten vi gör, vårt mål är att du ska vara trygg inte bara innan och under arbetet utan självklart även under åren efteråt. Vi ägs inte av några utomstående, vi kan med andra ord vara fullt fokuserade på att göra ett bra jobb för våra kunder utan att behöva ta hänsyn till krav från externa intressenter. Vårt mål är att växa och att inom några år bli en av Stockholms mest anlitade entreprenörer inom framförallt stambyten. Vi är ambitiösa och vi är beredda att jobba hårt för att uppfylla dina krav och på sätt nå våra mål.

 • Tage & Söner AB

  Adress: Skruvgatan 8, 333 23 Smålandsstenar

  Telefon: 0371-510 950

  Hemsida: www.tageochsoner.se

  Tage & Söner skapar möjligheter för utveckling. Vi bygger för företag, industri, boende, skola, vård och omsorg. Vi skapar arbetsplatser och en god miljö för människor att trivas och utvecklas i. Det vi bygger blir bestående och leder till positiva förändringar. Tage & Söner är en familjeägd företagsgrupp med verksamhet inom byggentreprenad, byggservice och fastighetsförvaltning. Vi har en stark och lokal förankring i västra Sverige. Vår framgång bygger på ett starkt engagemang och yrkesskickliga medarbetare. Kompetens, kvalitet, effektivitet och närhet. Tage & Söner startade sin verksamhet 1959 och har idag omkring 300 medarbetare. Vi har den samlade kompetens, de resurser och den erfarenhet, som krävs för att bygga handfast verklighet utifrån behov, idéer och drömmar. Vi tar ett personligt och nära ansvar för våra uppdrag. Tage & Söner är ett stabilt, väl etablerat byggföretag med ett starkt varumärke. Arbetsformerna är enkla och beslutsvägarna korta. Vi har det mindre företagets fördelar, men kraftfulla resurser och stor erfarenhet, när det gäller att genomföra omfattande och komplexa projekt, med höga krav på kvalitet, ekonomi och effektivitet.

 • Tele Radio Remote Control

  Adress: Askims Verkstadsväg 4, 436 34 Askim

  Telefon: 031-724 98 00

  Hemsida: www.tele-radio.com

  Tele Radio utvecklar, tillverkar och marknadsför radiostyrning i huvudsak för industriellt bruk. Företaget grundades i Lysekil 1955 och har sedan dess utvecklats till en expansiv koncern, Tele Radio Group. Den består av huvudkontoret i Askim strax utanför Göteborg och tio dotterbolag i Europa, USA samt Asien. Förutom dotterbolagen samarbetar vi med återförsäljare och partners över hela världen. All forskning och utveckling av våra produkter sker av Tele Radio. Med över 50 års erfarenhet har vi gedigen kunskap och erfarenhet av radiostyrning. Vår mission är att “aldrig säga nej” när det finns möjlighet att tillgodose dina behov, målet är att i samarbete med dig erbjuda rätt radiostyrning för din applikation. Det åstadkommer vi genom att alla medarbetare aktivt tar del i mål och ansvarar för sina arbetsområden.

 • Tuve Bygg

  Adress: Holmvägen 56, 402 75 Göteborg

  Telefon: 031-785 15 00

  Hemsida: www.tuvebygg.se

  Tuve Bygg AB utför byggentreprenader inom Göteborgsregionen. Vi har en omsättning om ca 450 miljoner kronor och 130 medarbetare. Inriktning är projekt i storleken 20-300 miljoner kronor. Tuve Bygg AB:s kunder är i huvudsak långsiktiga fastighetsägare inom den privata och offentliga sektorn. Exempel på projekt är nybyggnation av bostäder, äldreboenden och skolor samt ombyggnation av kontor och sjukhus. Vi är den lokala entreprenören med det personliga engagemanget!

Content

Du som företagare har möjlighet att profilera ditt företag i vår sökmotor.
Vi erbjuder två paket, brons och guld där guldpaketet är vårt mest omfattande och innehåller en utökad möjlighet att presentera video på er företagssida, logotype i bannerformat samt även närvaro under menyn Utvalda leverantörer.


Följande länkar beskriver Guldpaketet och Bronspaketet


För mer information gällande våra paket samt vårt erbjudande kontakta oss på 08 501 08 710 eller skicka ett mail till annons@jntpublishing.se