Automation Solutions Sweden Ab

Adress: Box 178, SE - 241 23 Eslöv

Telefon: +46 (0)735 76 89 60

Hemsida: www.automationsolutions.se/

Automation Solutions – Automationslösningar för industri. Vi erbjuder kundanpassade automationslösningar för en rad olika industri applikationer. Vår specialité och fokus är inom process och livsmedelsindustri. Vår kunskap och erfarenhet sträcker sig från enstaka processer till hela fabriker. Vi designar, konstruerar, programmerar och dokumenterar el, automationsutrustning samt utför drifttagning och felsökning. Vår förmåga att förstå sambandet mellan elektronik, automation och process är vårt starkaste argument för att Ni ska uppnå framgång i Er tillverkning!


PLC – Programmerbara styrsystem
Vi använder oss av välkända automations platformar från bransch ledande leverantörer som Siemens, Allen Bradley, Wonderware och Beijer. Genom att använda dessa välkända platformar och samtidigt utnyttja standardiserad metodik för programmering av PLC och HMI enligt riktlinjer från ISA och IEC kan vi uppnå långvariga och stabila automationslösningar.

HMI – Operatörens interface mot maskin
Våra utvecklare är väl medvetna om hur viktigt det är att ha ett väldesignat HMI. Efter flerårig erfarenhet är det tydligt att ett bristande HMI står i direkt relation med lägre uttnytjandegrad och sämre körtider. Med vår långa erfarenhet och färdighet vet vi hur man designar ett HMI som möjliggör att operatören får fullt förtroende och en övertygande känsla av kontroll i sitt dagliga arbete.

I större sammanhang installerar vi ett centraliserat PC baserat SCADA system. Här möjliggörs då en överblick på fabriksnivå samt bidrar med ett verktyg för att snabbare hitta fel och flaskhalsar. Ett SCADA system ökar markant uppmärksamheten och effektiviteten bland produktions, service och lednings personal.

Standarder och modeller – En nyckelfaktor för långsiktigt hållbar investering
Kärnvärdet och fördelarna av att använda internationella design standarder lönar sig både för oss som leverantör och för Er som slutkund. Genom att implementera dessa på program nivå uppnås strukturerad och replikerbar kod som i sin tur bidrar till en repeterbar produktion med högre kvalité.

En väldsignad applikation baserad på internationell standard från ISA och IEC öppnar också upp möjligheten att ansluta tredje parts applikationer för loggning, batchstyrning, rapportering etc.

De standarder som vi följer är

  • ANSI/ISA-88 (S88)
  • ANSI/ISA-95 (S95) Level 1, 2 & 3
  • IEC 61131-x Programmable controllers
  • IEC 61512-x Batch control

Kontor & Produktion – Länka dem och möjliggör effektiva beslut och kvalitets säkring
En dörröppnare för att få tillgång till data rapporter för analys, recept hantering, kvalitet och leverans spårbarhet etc uppnås genom att ansluta produktionens process och maskiner till ett övergripande system. Genom att länka systemen öppnas möjligheten att tillgå realtidsdata som underlag för beslutsfattning, kvalitetssäkring, rapportering, uppföljning och felsökning.

Vi har flerårig erfarenhet av att koppla samman ny och gammal produktionsutrustning med central data lagring och övervakning via diverse OPC servrar och databaser.

Drifttagning och service
Att driftsätta en process eller maskin involverar oftast kommunikation och interaktion mellan flera olika leverantörer som en del av en process i en komplett leverans. Vi värdesätter vår policy att vara öppna, kommunikativa och samarbetsvilliga för att säkerställa att vår gemensama slutkund får högsta möjliga kvalitet och fuktionalitet.

Vår erfarenhet kommer från driftsättning och felsökning av utrustning som pastörerer, avluftare, karbonisering, blandning, mixning och distributions utrustning.

Väl ute på plats följer vi lokala regler och föreskrifter och vi värdesätter återigen vår policy att säkerhet kommer först som högsta prioritet i alla uppdrag.

Uppgradering – En smart investering förebygger oväntade överraskningar
Avbrott i produktionen kan få förödande konsekvenser för ett företag. Leveranser blir försenade, råvara kan bli gammal och oanvändbar. När något i styrningen går sönder är det viktigt att man är säker på att den söndriga delen faktiskt går att ersätta. Efterhand som utveckligen går framåt fasar leverantörer ut tillverkning av reservdelar och support för styrsystem vars livscykel utgått.

Det är en smart investering att säkerställa produktionen och livslängden på sina anläggningar genom att förebyggande uppgradera.

Vi erbjuder system uppgraderingar inkl. konvertering av programvara för HMI och PLC, el, dokumentation etc.

Content

Du som företagare har möjlighet att profilera ditt företag i vår sökmotor.
Vi erbjuder två paket, brons och guld där guldpaketet är vårt mest omfattande och innehåller en utökad möjlighet att presentera video på er företagssida, logotype i bannerformat samt även närvaro under menyn Utvalda leverantörer.


Följande länkar beskriver Guldpaketet och Bronspaketet


För mer information gällande våra paket samt vårt erbjudande kontakta oss på 08 501 08 710 eller skicka ett mail till annons@jntpublishing.se