bsv Arkitekter & Ingenjörer AB

Adress: Box 113 , 33121 Värnamo

Telefon: 0370-188 20

Hemsida: www.bsv.se/

bsv’s arkitekter arbetar med alla typer av projekt, från det lilla boendet till stora komplexa projekt. Vi sätter kunden i centrum. Lyhördhet och dialog ser vi som en förutsättning för att skapa god arkitektur. Vi har en högt utvecklad visualiseringsteknik, som är ett viktigt redskap i dialogen med våra kunder. Vår expertis och ambition är att innan varje projekt, oavsett storlek, lösa uppdragen och skapa mervärden genom en stark och tydlig arkitektonisk profil. bsv ombesörjer bygg- och projektledning samt kontrollansvar. Uppdragen innefattar bl a bygg- , mark- och anläggningsobjekt. Vi utför teknisk och administrativ handläggning, samordning, uppföljning samt kontroll och besiktningar.

 
 
bsv är inget traditionellt arkitektkontor eller
byggkonsultföretag. Vår affärsidé är i många
avseenden unik och vår samlade kunskap och
erfarenhet innebär att vi kan erbjuda en bred
och gedigen kompetens till våra kunder.

I verksamheten ingår drygt 45 medarbetare,
som utgörs av arkitekter, civilingenjörer, bygg-
ingenjörer, högskoleingenjörer, fysiska planerare,
energi- och miljöingenjörer samt administrativ
personal.
 
 
 

 Vår Affärsidé

Vår affärsidé bygger på att vara uppdragsgivaren till
bästa nytta genom att fånga, förstå och förverkliga
kundens önskemål och behov. Skapa projekt med
hög arkitektonisk och teknisk standard där rum och
gestaltning bidrar till största livskvalitet för användare.
 


 Vår Kvalitetspolicy

bsv skall ha rätt kvalitet på utförda tjänster
och produkter för att säkerställa företagets
kontinuitet, lönsamhet och långsiktighet
genom nöjda uppdragsgivare.Kort historik

bsv startade 1969 som teknikkonsult med
specialkompetens inom betong- och stål-
konstruktioner samt väg- och vattenanläggningar.

Verksamheten har successivt breddats och
företaget arbetar idag med olika typer av
projekt från idé till förverkligande.


 

Content

Du som företagare har möjlighet att profilera ditt företag i vår sökmotor.
Vi erbjuder två paket, brons och guld där guldpaketet är vårt mest omfattande och innehåller en utökad möjlighet att presentera video på er företagssida, logotype i bannerformat samt även närvaro under menyn Utvalda leverantörer.


Följande länkar beskriver Guldpaketet och Bronspaketet


För mer information gällande våra paket samt vårt erbjudande kontakta oss på 08 501 08 710 eller skicka ett mail till annons@jntpublishing.se