Bjerking AB

Adress: Strandbodgatan 1, 751 43 Uppsala

Telefon: 010-211 80 00

Hemsida: www.bjerking.se/

Bjerking AB är Sveriges äldsta personalägda konsultföretag, med idag drygt 250 arkitekter, ingenjörer och andra experter. Vi erbjuder professionella tjänster med en djup och bredd som få andra kan matcha.

Vi arbetar ofta och gärna i breda konsultgrupper, där vi i tätt samarbete med kunden utvecklar projekt. Med moderna tekniker och metoder inom planering och projektering når vi högt ställda mål vad gäller funktion, estetik, ekonomi, tid och miljö.

Våra tjänster

 

 

Långsiktighet

Under snart 70 år på marknaden har Bjerking AB varit delaktig i den svenska byggteknikens historia, ofta som problemlösare och teknikutvecklare. Vår långa erfarenhet borgar för långsiktighet och trygghet för dig som kund.

Arkitekter och ingenjörer i samverkan

Bjerking har all kompetens samlad under ett tak. Vi erbjuder kreativa, kvalificerade och kostnadseffektiva konsulttjänster inom hus-, installations- och anläggningssektorn genom nära samverkan mellan våra arkitekter och ingenjörer.

Delarna gör helheten

Vi är i stort sett heltäckande inom våra verksamhetsområden. Det har många fördelar för dig som kund. Du vinner på att köpa alla tjänster av Bjerking. Våra medarbetare är sammansvetsade i team och känner varandra, vilket skapar ett bra flöde utan flaskhalsar. Du har en kontaktperson i projektet istället för många olika.

Stora som små projekt

Vi arbetar med allt från mindre projekt till stora komplexa uppdrag och deltar i samtliga faser. Helst är vi med från ett tidigt skede - finner nya vägar, gör processen mer effektiv och samordnar aktörer. Trimmar budget och tidsramar samt kombinerar analytisk och kreativ kompetens med teknisk flexibilitet.