Kallins Storköksprojekt

Adress: Box 111, 246 22 Löddeköpinge

Telefon: 046-77 21 90

Hemsida: www.kallin-storkok.se/

Kallin storkök har mångårig erfarenhet som ger ekonomi i planering, investering och drift.

Kvalitetssäkring genom objektanpassade kvalitetsplaner.

Kallin Storkök har som policy att lyssna och vara flexibla utan att ge avkall på ekonomi, kvalité och funktion för beställare och nyttjare.

Vi ser till att logistiken fungerar i köksverksamheten – en nödvändighet för optimal driftsekonomi.

Samt till att ytbehovet optimeras genom förråds- och arbetsplatsdimensionering i samråd med nyttjare.