innventia

Adress: Drottning Kristinas väg 61, 114 86 Stockholm

Telefon: 08 676 70 00

Hemsida: www.innventia.com/

Innventia arbetar med innovationer baserade på råvara från skogen. Med decenniers erfarenhet av forskning och utveckling hjälper vi ditt företag att hitta rätt lösning för att utveckla resurssnåla processer och produkter från en förnybar råvara. En grund i vår verksamhet är tanken om bioraffinaderiet, ett koncept som innebär att ta tillvara alla beståndsdelar i skogsråvaran och förädla dem till värdefulla produkter. Utifrån detta koncept kan vi utveckla helt nya biomaterial eller använda de olika komponenterna för att förbättra dina nuvarande produkter, som papper eller kartong.

Från molekyl till butikshyllan

Vi har genom åren byggt upp kunskap längs hela värdekedjan. Det betyder att vi kan hjälpa dig med det mesta, från att utvärdera träråvarans egenskaper på molekylnivå, till slutprodukten i butikshyllan och hur den uppfattas av kunden. Kanske är det en energisnålare papperstillverkningsprocess, en ny biobaserad kemikalie, en biokomposit eller en förpackning gjord av ett mekanoaktivt fibermaterial som reagerar på värme?

Vi förvandlar forskningsresultat till kommersiellt värde för dig och dina kunder. Detta kallar vi Boosting Business with Science.

Content

Du som företagare har möjlighet att profilera ditt företag i vår sökmotor.
Vi erbjuder två paket, brons och guld där guldpaketet är vårt mest omfattande och innehåller en utökad möjlighet att presentera video på er företagssida, logotype i bannerformat samt även närvaro under menyn Utvalda leverantörer.


Följande länkar beskriver Guldpaketet och Bronspaketet


För mer information gällande våra paket samt vårt erbjudande kontakta oss på 08 501 08 710 eller skicka ett mail till annons@jntpublishing.se