Vytab

Adress: Brene Österåkersvägen 643 93 Vingåker

Telefon: 0151-51 80 40

Hemsida: www.vytab.se/

VYTAB erbjuder kompletta objektanpassade kommunikationsvägar, säkra leveranstider och produkter med hög kvalitet till realistiska priser. Läs mer om våra produkter och kontakta oss för en offert.

VYTAB:s huvudprodukter är kommunikationsvägar i stål där ståltrappor i olika utföranden är basprodukten. Trappor levereras som raka trappor, spiraltrappor, kombitrappor samt specialtrappor. Trappor tillverkas kundanpassade och till stor del arkitektritade.

 

Övriga produkter är ramper, räcken, gallerdurk, profildurk, steg, plattformar, plåtfasader samt legoarbeten inom svetsning och plåtbearbetning.

 

All produktion sker enl. ett kvalitetssystem  ISO 9001 2000.

 

Konstruktioner utformas enl. Boverkets regelsamling  BBR  och BKR.

 

 

VYTAB har beslutat att arbeta enligt den så kallade avvecklingslistan som är framtagen av några stora aktörer i fastighetsbranschen i projektet "Avgifta byggandet". Syftet med listan är att påskynda utfasningen av vissa utvalda ämnen/ämnesgrupper som har skadliga egenskaper för hälsa och miljö och är vanliga inom byggsektorn. I listan finns kriterier uppsatta för vilka halter som är acceptabla i dagsläget för de olika ämnena/ämnesgrupperna. Kriterierna kommer att revideras efterhand för att på sikt fasa ut dessa ämnen/ämnesgrupper.

Content

Du som företagare har möjlighet att profilera ditt företag i vår sökmotor.
Vi erbjuder två paket, brons och guld där guldpaketet är vårt mest omfattande och innehåller en utökad möjlighet att presentera video på er företagssida, logotype i bannerformat samt även närvaro under menyn Utvalda leverantörer.


Följande länkar beskriver Guldpaketet och Bronspaketet


För mer information gällande våra paket samt vårt erbjudande kontakta oss på 08 501 08 710 eller skicka ett mail till annons@jntpublishing.se