OTEC Elkonsult AB

Adress: Hemvärnsvägen 8

Telefon: 08 - 754 22 00

Hemsida: www.otec.se/

OTEC Elkonsult AB bildades 1999 med verksamhetsstart 2000. Vårt verksamhetsområde är bl.a. Projekt- och byggledning, projektering, inmätning och dokumentation, inom framförallt eldistributionsnät och fiberkanalisation. Vår idé är att på ett kompetent sätt ta fram optimala lösningar -" från idé till slutdokumenterad anläggning"- tillsammans med kund Vi som arbetar i företaget har lång och bred erfarenhet inom bl.a. Energi- och nätbolagssektorn.

Våra tjänster

Planering & utredning av el- och kanalisationsnät

-Långsiktig teknisk planering av eldistributionsnät
-Budgetering och kalkylering
-Nätanalyser och beräkningar inom eldistributions- och belysningsanläggningar
-Lösningsförslag

Projektering, beredning

-Projektering av eldistributionsnät
-Projektering av optofiberkanalisation
-Projektering av offentlig belysning
-Projektering av nätstationer
-Beredning av elnätentreprenader

Projektledning

-Projektledning av bl.a. tekniska utredningar, elanläggningsentreprenader.

Besiktning och kontroll

-Besiktningar av elnätentreprenader
-Entreprenadkontroll

Förfrågningsunderlag

-Framtagande av förfrågningsunderlag för entreprenadupphandlingar.
-Utvärdering av anbud

Anbudshandlingar

-Framtagande anbudshandlingar.

Inmätning, dokumentation, lokalisering elledningar, kontroll, mm

Vi har nyligen fått utökat kompetensområde inom företaget vad gäller inmätningar av anläggningar i allmänhet och elanläggningar i synnerhet.

Vi utför:

- Alla typer av inmätningar med specialkunskap inom eldistributionsnät
- Lokalisering av befintliga elledningar i mark
- Utsättningar och avvägning
- Kontroll av förlagda elledningar
- Dokumentation

Kontakta oss gärna för att se om vi kan uppfylla just dina önskemål och krav.

Content

Du som företagare har möjlighet att profilera ditt företag i vår sökmotor.
Vi erbjuder två paket, brons och guld där guldpaketet är vårt mest omfattande och innehåller en utökad möjlighet att presentera video på er företagssida, logotype i bannerformat samt även närvaro under menyn Utvalda leverantörer.


Följande länkar beskriver Guldpaketet och Bronspaketet


För mer information gällande våra paket samt vårt erbjudande kontakta oss på 08 501 08 710 eller skicka ett mail till annons@jntpublishing.se