Karlskoga Kraftvärmeverk AB

Adress: Box 42 691 21 Karlskoga

Telefon: 0586 - 750 100

Hemsida: www.karlskogaenergi.se/servlet/ContentViewerServlet?command=displayContent&contentUrl=cycube://internal/document/100621

Karlskoga Kraftvärmeverk AB Karlskoga Kraftvärmeverk AB är ett helägt dotterbolag till Karlskoga Energi & Miljö AB. Verket producerar och levererar fjärrvärme till 1270 anläggningar i Karlskoga, varav cirka 900 villor. Verket levererar också ånga till industrier i Björkborns industriområde.

Huvudproduktionsanläggningen i Björkborn byggdes 1985 men fjärrvärme har levererats sedan slutet på 70-talet från mindre panncentraler som tidigare fanns utplacerade på olika ställen i Karlskoga. Idag fungerar några av dessa panncentraler som reserver.

"Waste-to-Energy" är idag ett centralt begrepp i verksam-heten och bolagets framtida inriktning är fokuserad på att utveckla konceptet avfallshantering med energiåtervinning.

Vid Kraftvärmeverket arbetar 50 personer. Verket levererar 360 GWh energi per år. Fjärrvärmenätet är 108 kilometer långt.

Content

Du som företagare har möjlighet att profilera ditt företag i vår sökmotor.
Vi erbjuder två paket, brons och guld där guldpaketet är vårt mest omfattande och innehåller en utökad möjlighet att presentera video på er företagssida, logotype i bannerformat samt även närvaro under menyn Utvalda leverantörer.


Följande länkar beskriver Guldpaketet och Bronspaketet


För mer information gällande våra paket samt vårt erbjudande kontakta oss på 08 501 08 710 eller skicka ett mail till annons@jntpublishing.se