TMS Engineering AB

Adress: Bäckängsvägen 12, 511 96 BERGHEM

Telefon: 0320 - 318 90

Hemsida: www.tmsengineering.se/

Första förutsättningen för ett lönsammare kraftverk är driftsäkerhet. Här är ett regelbundet förebyggande underhåll viktigt, gärna i kombination med utrustning som förebygger störningar, t ex grindrensare.

I nästa steg kompletterar du kraftverket med elektroniska system för övervakning, larm, kommunikation och fjärrstyrning. Därefter är det dags för automatisering och optimering, t ex genom lokal nivå- och fallförlustövervakning samt automatisk styrning av grindrensare och luckor.

Du måste också satsa på hjälpmedel som förbättrar arbetarskyddet, samt övervaka konditionen hos luckor, luckstyrning och dammbyggnad för att slippa överraskningar.

För att sänka underhålls- och kapitalkostnader långsiktigt väljer du konsekvent höghållfasta och långlivade material, t ex rostfritt stål, vid renovering och utbyte av dammluckor.

Content

Du som företagare har möjlighet att profilera ditt företag i vår sökmotor.
Vi erbjuder två paket, brons och guld där guldpaketet är vårt mest omfattande och innehåller en utökad möjlighet att presentera video på er företagssida, logotype i bannerformat samt även närvaro under menyn Utvalda leverantörer.


Följande länkar beskriver Guldpaketet och Bronspaketet


För mer information gällande våra paket samt vårt erbjudande kontakta oss på 08 501 08 710 eller skicka ett mail till annons@jntpublishing.se