Saint-Gobain Ecophon AB

Adress: Box 500, 265 03 Hyllinge

Telefon: 042-17 99 00

Hemsida: www.ecophon.com/se/

Ledande, global leverantör av ljudabsorberande undertak och väggabsorbenter. Ett innovativt tänkande i kombination med lång erfarenhet.

Eco kommer från latinets oeco och grekiskans oikos, som betyder hem, hus.
Phon har sitt ursprung i grekiskans phone, som betyder röst, ljud.
 
System och produkter från Ecophon marknadsförs över hela världen genom hel- eller delägda säljbolag och genom utvalda partners och disributörer. Det innebär att du kan få personlig service av välutbildad personal i hela världen.

Huvudkontoret för Ecophon ligger i Hyllinge utanför Helsingborg. Här finns också den största tillverkningsenheten, medan en annan ligger i Danmark. Enstaka produkter tillverkas i Finland och i Frankrike.

Content

Du som företagare har möjlighet att profilera ditt företag i vår sökmotor.
Vi erbjuder två paket, brons och guld där guldpaketet är vårt mest omfattande och innehåller en utökad möjlighet att presentera video på er företagssida, logotype i bannerformat samt även närvaro under menyn Utvalda leverantörer.


Följande länkar beskriver Guldpaketet och Bronspaketet


För mer information gällande våra paket samt vårt erbjudande kontakta oss på 08 501 08 710 eller skicka ett mail till annons@jntpublishing.se